สถานที่เกิดเหตุ

จ.นนทบุรี

- เทศบาลบางบัวทอง โทร.0-2571-2777, 0-2571-7679 - เทศบาลนครปากเกร็ด โทร.0-2583-7788 - ศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือฯ เทศบาลนนทบุรี 02-5890489 (24 ชม.) 081-555-3019 081-484-3850

จ.ปทุมธานี

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี โทร.081-701-4858, 081-825-1343 - เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร.0-2581-7119-21 - เทศบาลนครรังสิต โทร.0-2567-5999,0-2567-4945,0-2567-4946

จ.สมุทรปราการ

- เทศบาลเมืองสมุทรปราการ โทร.0-2382-6040-2

จ.พระนครศรีอยุธยา

- หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตา รับแจ้งเหตุ-ช่วยเหลือชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ อ.มหาราช โทร. 081-669-9272 - ศูนย์ประสานงานภัยพิบัติ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-3533-55210 - เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทร.0-3525-2168 - เทศบาลเมืองอโยธยา โทร.0-3588-1571-3 - อบจ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-3579-6447 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-3524-1612

จ.เชียงใหม่

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชน โทร.053-202609 - ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งจับ โทร.053-222-479 ( 24 ชั่วโมง) - ศูนย์อุทกวิทยาที่1จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-248925, 053-262683

จ.น่าน

- ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพไทยที่ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทร.054-792433 - ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 จ.น่าน ณ ศาลากลางจังหวัด โทร.054-710-232

จ.สุราษฎร์ธานี

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0-7727-2132 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย โทร.0-7742-0995 - สภาองค์กรชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สุราษฏร์ธานี" ผู้ประสานงาน นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ โทร.082-814-9381,นายประวีณ จุลภักดี โทร. 081-397-7442

จ.นครศรีธรรมราช

- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง โทร.199, 0-7534-8118, 0-7534-2880-3 - ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-7535-8440-4 - รพ.เทศบาลนครนครศรีฯ รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง โทร.0-7535-6438 หรือ 0-7535-6014 - มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีฯ พร้อมกู้ภัย โทร.0-7534-5599 - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โทร.0-7567-4013 ต่อ 4013 - มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง โทร.0-7534-3602, ความถี่ 168.775MHz. ความถี่ 245 MHz. ช่อง 35 ตลอด 24 ชั่วโมง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0-7535-6044 - โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โทร.0-7534-0250 - คปภ.นครศรีธรรมราช - ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้านการประกันภัย โทร.0-7534-7322, 081-1748941 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา โทร.0-7552-1180 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล 0-7577-1666, 0-7577-1592

สายด่วนน้ำท่วม

- สำนักนายกรัฐมนตรี โทร.1111 - ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ศปภ.) สายด่วนรับแจ้ง-เตือนภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1111 กด 5 - ศูนย์น้ำท่วม กทม. สอบถาม ขอความช่วยเหลือ (24 ชั่วโมง) โทร.1555 หรือ 0-2248-5115 - สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โทร.1784 - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี โทร.1669 - ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม โทร.1356 - สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 - ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1193 - ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร.1146 - สายด่วน บขส. สอบถามเส้นทางเดินรถต่างจังหวัด โทร.1490 - สายด่วนกรมชลประทาน เช็คปริมาณน้ำขึ้น โทร.1460 หรือ 0-2669-2560 - ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง โทร.0-2354-6551 - สำนักงานประชาสัมพันธ์ โทร.0-2354-6530, 0-2354-6668-76 ต่อ 2014, 2031 - สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความช่วยเหลือน้ำท่วม โทร.1102 - ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 - การไฟฟ้านครหลวง โทร.1130 - กรมสุขภาพจิต โทร.1323 - การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 - ท่าอากาศยานไทย โทร. 0-2535-1111 - ขอความช่วยเหลือ-พื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส โทร.0-2790-2111 หรือ sms มาที่ 4268822 - ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ โทร.0-2243-6956 - กรมการแพทย์ แจ้ง รพ.ทุกแห่ง ที่ประสบภัยน้ำท่วมหากจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย โทร.0-2206-2952, 0-2206-2920, 0-2644-7000 ต่อ 4444 - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประสบภัยส่ง SMS ขอความช่วยเหลือร้องทุกข์ได้ที่ 4567892 ฟรีทุกเครือข่าย - ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม กทม. ปริมณฑลและภาคกลาง ติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 โทร.02-281-5443 - สอบถามสถานการณ์น้ำ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร.0-2583-4102 - ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 0-7538-3405, 0-7538-3253 - ศูนย์อพยพ กทม.ฝั่งตะวันออก เขตมีนบุรี สอบถาม โทร.087-9803681 คุณเฉลิมศรี / เขตหนองจอก โทร.081-6485557 คุณดำรง (ต่อ) - สายด่วนแจ้งจับสัตว์พลัดหลง-จระเข้ ทั่วประเทศ โทร.1362 ตลอด 24 ชม. - หน่วยงานราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ขอความช่วยเหลือน้ำท่วม) 1102 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมทหารราบที่ 11 - แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 08-5254-9559 - แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 08-9054-4980 - แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 08-9825-1208, 08-5662-0772 - กองทัพไทย - สายด่วนเมืองนนท์ (ช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ จ.นนทบุรีเท่านั้น) 1131 - ทบ.-ทอ.-ทร.-สตช. (ช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ จ.นนทบุรีเท่านั้น) 0-2241-1709 - แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 0-5479-2433 - กองทัพบก - อ.ลำลูกกา - ต้องการขอความช่วยเหลือจากทหาร โทร.หา พ.ท.ดิตถ์ ชวะนันท์ 08-9888-6421 - หนองจอก ลาดกระบัง - ต้องการขอความช่วยเหลือจากทหาร โทร.หา 0-2190-3984, 0-2190-3985 - กทม. ปริมณฑล และภาคกลาง ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 0-2281-1884, 0-2280-3977 - เขตห้วยขวาง : ร้อยตรี สุรเชษฐ์ แก้วชื่น - (กรณี ขนย้าย, อพยพ) 08-3709-8388 - เขตวังทองหลาง : ร.ต.ฉัตรชัย - (กรณี ขนย้าย, อพยพ) 08-6089-2112 - เขตตลิ่งชัน (อพยพ ป้องกันน้ำท่วม) พ.ท.อรรถชัย 08-1661-3316 พ.อ.ณัฐพงษ์ 08-1876-7682 จ.ส.อ.กมล 08-5657-0590 - วัดชลประทาน ศูนย์ปากเกร็ด : ร.อ.วชิระพล แสงอุทัย 08-3229-3939 - เขตทุ่งครุ/ เขตบางขุนเทียน พ.ท.คึกฤทธิ์ 08-5147-7775 ร.อ.ธนพงษ์ 08-7161-8833 ร.ท.นิรุต 08-6415-9030 - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ผู้ประสบภัยส่ง SMS ขอความช่วยเหลือร้องทุกข์ได้ที่ฟรีทุกเครือข่าย 4567892 - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - เปิดศูนย์ฟอกไตเพื่อผู้ประสบภัยทั่วประเทศ 1330, 1669 - ผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องรักษาเร่งด่วน ติดต่อ 0-2965-9782-4 - กองทัพเรือ - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ติดต่อได้ที่ 1.น.อ.อารักษ์ แก้วเอี่ยม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1761-3031 2.น.อ.อาภากร อยู่คงแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 08-9964-0100 3.น.ท.ใจเพชร ทองด้วง หมายเลขโทรศัพท์ 08-9150-1684 4.น.ท.ยุทธศักดิ์ จรูญทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-2203-8201 - กรมปศุสัตว์ (พื้นที่ กทม. และปริมณฑล หากต้องการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่) 08-3709-8388 - สำนักการระบายน้ำ (รับแจ้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม) 0-2248-5115 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี (เฉพาะพื้นที่อยุธยา) 08-1701-4858, 08-1825-1343 - แจ้งเหตุมลพิษจากเหตุการณ์น้ำท่วม โทร.1650 - รับแจ้งเหตุสนับสนุนช่องทางแจ้งเหตุเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1200

ทางหลวงจังหวัด: สอบถามเส้นทาง

- ทางหลวงจังหวัดพิจิตร โทร.056-697-016 - ทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-241-092 - ทางหลวงจังหวัดพิษณุโลก โทร.055-302-626 - ทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-532-523 - ทางหลวงจังหวัดลำปาง โทร.054-228-246 - ทางหลวงจังหวัดลพบุรี โทร.036-411-602 - ทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-228-246 - ทางหลวงจังหวัดชัยนาท โทร.056-411-649 - ทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-411-005 - ทางหลวงจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-524-542 - ทางหลวงจังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-221-286 - ทางหลวงจังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-211-098

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นนทบุรี โทร. 0-2591-2471 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี โทร.0-2581-7119-21 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี โทร.0-3641-4480-1, 0-3641-1936 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-3533-5798, 0-3533-5803 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครนายก โทร.0-3738-6209, 0-3738-6484 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี โทร.0-3553-6066-71 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระบุรี โทร.0-3621-2238 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สิงห์บุรี โทร.0-3652-0041 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อ่างทอง โทร.0-3564-0022 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิษณุโลก โทร.0-5523-0537-8 , 0-5523-0394 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครสวรรค์ โทร.0-5625-6015 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร โทร.0-5661-5932 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุโขทัย โทร.0-5561-2415 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชัยนาท โทร.0-5641-2083 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุตรดิตถ์ โทร.0-5544-4132 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง โทร.0-5426-5072-4 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ โทร.0-5321-2626 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน โทร.0-5356-2963 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก โทร.0-5551-5975 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี โทร.0-4531-2692, 0-4531-3003 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย โทร.0-4286-1579, 0-4296-1581 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน โทร.054-741061 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร.0-7727-5550-1 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กระบี่ (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร.0-7561-2639, 0-7561-2649 หรือ 0-7561-2735 - ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ.ชุมพร (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร.0-77 50-2257 หรือ 0-7750-3230 - ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ.พัทลุง (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร.0-7462-0300 และ 0-7461-1652 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา โทร.0-7431-6380-2 โทรสาร 0-7431-6382